صفحه اصلي > پیام رسان سروش 
 

 

نام کانال پلیس های تخصصی و استان ها در پیام رسان سروش

پلیس آنلاین 

http://sapp.ir/policeonline

 

 

 

استان ها

1 پلیس آ.غربی

http://sapp.ir/police_a_gharbi

2 پلیس آ.شرقی

http://sapp.ir/police_a_sharghi

 3 پلیس ایلام

http://sapp.ir/police_ilam

4 پلیس اصفهان

http://sapp.ir/policeesfehan

5 پلیس فاتب

http://sapp.ir/policetehran

6 پلیس فارس

http://sapp.ir/policefars

7 پلیس س.ب

http://sapp.ir/police_svb

8 پلیس لرستان

http://sapp.ir/policelorestan

9 پلیس کرمانشاه

http://sapp.ir/policekermanshah

10 پلیس کرمان

http://sapp.ir/policekerman

11 پلیس خ.رضوی

http://sapp.ir/policekhorasan_razavi

12 پلیس قم

http://sapp.ir/police_qom

13 پلیس مازندران

http://sapp.ir/mazandpolice

 14 پلیس گیلان

http://sapp.ir/policegilan

 15 پلیس غرب. تهران

http://sapp.ir/policegharb_tehran

16 پلیس شرق. تهران

http://sapp.ir/policeshargh_tehran

 17 پلیس کردستان

http://sapp.ir/policekurdestan

 18 پلیس سمنان

http://sapp.ir/policesemnan

 19 پلیس خوزستان

http://sapp.ir/Policekhoozestan

20 پلیس خ.جنوبی

http://sapp.ir/Police_khj

 21 پلیس گلستان

http://sapp.ir/policegolestan

 22 پلیس بوشهر

http://sapp.ir/policeboushehr

 23 پلیس اردبیل

http://sapp.ir/policeardabil

 24 پلیس یزد

http://sapp.ir/policeyazd

 25 پلیس زنجان

http://sapp.ir/policezanjan

 26 پلیس چ.ب

http://sapp.ir/police_chvb

 27 پلیس ک.ب

http://sapp.ir/police_kvb

 28 کیش

http://sapp.ir/policekish

 29 پلیس خ.شمالی

http://sapp.ir/police_khsh

 30 پلیس قزوین

http://sapp.ir/police_qazvin

31 پلیس هرمزگان

http://sapp.ir/policehormozgan

 32 پلیس مرکزی

http://sapp.ir/policemarkazi

 33 پلیس همدان

http://sapp.ir/policehamedan

 34 پلیس البرز

http://sapp.ir/policealborz

 

پلیس های تخصصی

35  مرزبانی ناجا 

http://sapp.ir/Marzbaninaja

  36  یگان ویژه

 http://sapp.ir/yeganvijehpolice

  37  پلیس مواد مخدر 

http://sapp.ir/AntiNarcoticsPolice

38  پلیس آگاهی

http://sapp.ir/policeagahi

39 سازمان  وظیفه عمومی 

http://sapp.ir/policevazife_omomi

40 مروارید و صدف

http://sapp.ir/morvaridosadaf

41 سخنگو ناجا

http://sapp.ir/sokhangoonaja

 

آبی قرمز سبز صورتی تیره بنفش فیروزه ایی لیمویی قهوه ای صورتی انبه ای

انتخاب رنگ

ارتقاء امنیت وب با وف بومی